Działania

Komisja Partnerem Miasta

Komisja Zdrojowa współorganizowała Kongres Polskich Mediów w maju 2016. Wydarzenie przyczyniło się do promocji wszystkich podmiotów, które wniosły wkład w organizację przedsięwzięcia. Efektem współpracy z SPM była podróż studyjna szefów chińskich mediów w Ciechocinku, Toruniu i Szafarni, promująca pod wspólną regionalną marką największe tężnie świata, gród Kopernika i ośrodek chopinowski. Poczucie dobrze spełnionego obowiązku niesienia pomocy potrzebującym daje nam wspieranie zasłużonych mieszkańców Ciechocinka. W roku 2016 taką pomocą Komisja Zdrojowa obdarowała aktora Andrzeja Szopę.

Stowarzyszenie zorganizowało w roku 2016 ogólnopolskie konsultacje środowisk branży uzdrowiskowej dotyczące powołania Instytutu Balneologii i Medycyny Fizykalnej z siedzibą w Ciechocinku. Udzieliło wsparcia finansowego produkcji filmu edukacyjnego "Moje leczenie wodą" o sylwetce prof. Ireny Ponikowskiej, jej wkładu w historię i rozwój polskiej, a także światowej balneologii, emitowanego w TVP 1.

Link do filmu: "Moje Leczenie Wodą"Dla dzieci i seniorów

Jubileuszowy XXV Kongres Uzdrowisk Polskich stał się okazją do rozmów przedstawicieli branży uzdrowiskowej, prowadzących działalność w zakresie lecznictwa i turystyki zdrowotnej. Ważnym wydarzeniem w roku 2016 była Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uzdrowiska polskie z nową ofertą zdrowotną dla seniora".

Ogólnopolski kongres pod hasłem "Rehabilitacja w uzdrowiskach skuteczna i najtańsza" zorganizowali: Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP Andrzeja Dudy i patronatem naukowym prof. Ireny Ponikowskiej (Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku). Rozmawiano mi.in. o skuteczniejszej rehabilitacji dzieci i młodzieży, nowoczesnym podejściu do problematyki geriatrii, konieczności znalezienia najlepszych rozwiązań w leczeniu i rehabilitacji starzejącego się społeczeństwa. Tym ważnym tematem zajmowała się "konferencja okrągłego stołu."

Ciechocińska Parada Majowa
Zapraszamy naszych kuracjuszy, gości, pracowników szpitali i sanatoriów na Ciechocińską Paradę Majową.
W okresie międzywojennym 1 maja symbolizował otwarcie sezonu kuracyjnego w Ciechocinku.
Razem z burmistrzem miasta udało nam się przywrócić uzdrowisku tę znakomitą tradycję.