Strategia rozwoju klastra

W Dolinie Zdrowia
Komisja Zdrojowa opracowała strategię rozwoju Ciechocińskiego Klastra Turystyczno-Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia". Celem klastra jest powiązanie podmiotów, które zachowując konkurencyjność, współpracują ze sobą, dążąc do poprawy synergii, wynikającej z podejmowania komplementarnych działań, wspólnych inicjatyw służących rozwojowi każdego z członków. Klaster "Dolina Zdrowia" zrzesza podmioty działające w kurorcie, dysponującym wyjątkowymi zasobami naturalnymi i uznaną pozycją w lecznictwie uzdrowiskowym. Zainteresowania klastra wykraczają poza Ciechocinek, obejmują okoliczne tereny, co ma związek z ofertami towarzyszącymi funkcji uzdrowiskowej. Istotnym celem klastra jest wspieranie rozwoju branży turystyczno-uzdrowiskowej i osiągnięcie pozycji jednego z wiodących regionów w Europie w tym zakresie, m.in. dzięki jakości produktów i usług oraz promocji.

Plików:
Strategia Klastra - Dolina Zdrowia 1.0 HOT
(0 głosów)
Commercial license Data 2015-07-31 Język  Polish Wielkość pliku 2.36 MB Download 1 051 Pobierz
Polska marka
W Ciechocinku leczy się głownie choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne, nadciśnienie, naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych, cukrzycę, otyłość, osteoporozę. Kuracjuszy obsługuje 26 zakładów: klinika balneologiczna, szpitale, sanatoria uzdrowiskowe, poradnie, i zakłady przyrodolecznicze. Miasto posiada 12 basenów leczniczych z solanką w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
 

 


Działamy w stolicy polskiej balneologii
W roku 2017 Ciechocinek świętuje 25-lecie najważniejszej dla lecznictwa uzdrowiskowego, jedynej tego typu w Polsce Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii, prowadzonej przez prof. dr hab. Irenę Ponikowską.
Placówka prowadzi działalność naukowo-badawczą, usługowo-leczniczą i dydaktyczną. Jest siedzibą krajowego konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Prowadzone są szkolenia dla studentów, kursy specjalistyczne dla lekarzy balneologów z całego kraju a także konsultacje na skalę światową. W Ciechocinku, pod kierownictwem prof. Ireny Ponikowskiej, stopień profesorski uzyskało 16 osób, co stanowi ponad połowę kadry o tej specjalizacji w Polsce. Odbywają się konferencje, zjazdy ogólnopolskie i międzynarodowe, wydawane są podręczniki, redagowane publikacje, m.in. Acta Balneologica. Największe osiągnięcia terapeutyczne ośrodka są związane z leczeniem chorób przemiany materii: otyłość, cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca kończyn dolnych.
Oferta naszych szpitali i sanatoriów
balneoterapia kinezyterapia fizykoterapia
hydroterapia termoterapia